تارا باتن

تارا باتن

تارا باتن مدیرعامل و موسس Buymeonce.com است. او که سال‌ها در زمینه تبلیغات کار کرده و در تمام عمرش یک خریدار بی‌نظیر بوده است، اکنون یک کمپین فعال است که بر تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد تا بازی خود را از نظر طول عمر محصول ارتقا دهند و مصرف‌کنندگان را تشویق کند که یک بار خرید کنند و خوب بخرند.

کتاب های تارا باتن