الیزابت عزرا

الیزابت عزرا

پروفسور الیزابت ازرا، استاد سینما و فرهنگ در دانشگاه استرلینگ است. انتشارات عمده عبارتند از: ناخودآگاه استعماری (2000); Georges Méliès: The Birth of the Auteur (2000); Jean-Pierre Jeunet (2008); سینمای اروپا (2004); و سینمای فراملی: فیلم خوان (2006) و همچنین کمک های متعدد به مجلات علمی از جمله Screen و Yale French Studies.

کتاب های الیزابت عزرا

سینمای اشیا