نیکولای آنگوئلوف

نیکولای آنگوئلوف

دکتر آنگلوف دانشیار بخش سیاست عمومی در دانشگاه ماساچوست، دارتموث است. او دارای مدرک دکترا در مطالعات سیاست گذاری، تمرکز توسعه اقتصادی منطقه ای، MPA و کارشناسی ارشد در اقتصاد کاربردی و آمار از دانشگاه کلمسون است.

کتاب های نیکولای آنگوئلوف