ژرژ پطروسی

ژرژ پطروسی

ژرژ پطروسی ارمنی: (Ժորժ Պետրոսի; زاده ۱۳۲۳) دوبلور ایرانی ارمنی تبار است. وی لیسانس تئاتر را در سال ۱۳۵۰ از دانشکده هنرهای زیبا اخذ کرده است.پطروسی از سال ۱۳۴۶ فعالیت حرفه ای درعرصه دوبله آغاز نموده است. وی از سال ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۸ ساکن آلمان بوده است ولی در سال ۱۳۸۹ به ایران بازگشت و مجددا به فعالیت دوبله و ترجمه بازگشت.

کتاب های ژرژ پطروسی

سکوت دریا


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان