جان فرانکلین اسمونتی

جان فرانکلین اسمونتی

جوآن فرانکلین اسموتنی، بنیانگذار مرکز استعدادهای درخشان در دانشگاه ملی لوئیس، برنامه هایی را برای هزاران کودک و جوان با استعداد هدایت می کند. او در برنامه‌ها و دوره‌های آموزش استعدادهای درخشان برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نوشتن خلاق را به کودکان آموزش می‌دهد.

کتاب های جان فرانکلین اسمونتی