دیوید جاناسن

دیوید جاناسن

دیوید جاناسن (14 سپتامبر 1947 - 2 دسامبر 2012) یک اصلاح‌گر آموزشی بود که ایده‌هایش در طراحی آموزشی و فناوری آموزشی تأثیرگذار بوده است.

کتاب های دیوید جاناسن