رابرت راید

رابرت راید

دکتر رابرت راید، استاد گروه آموزش ویژه و اختلالات ارتباطی در دانشگاه نبراسکا-لینکلن است. تحقیقات او بر روی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) و آموزش استراتژی متمرکز است. دکتر راید بیش از 100 مقاله و فصل کتاب منتشر کرده و در کنفرانس های ملی و بین المللی ارائه کرده است.

کتاب های رابرت راید