باب د ویت

باب د ویت

باب دی ویت (1957) استاد رهبری استراتژیک در دانشگاه بازرگانی Nyenrode هلند است. او همچنین بنیانگذار و مدیر آکادمی استراتژی در روتردام و داور کنفرانس انجمن مدیریت استراتژیک است. تحقیقات باب بر آینده کسب‌وکارها، صنایع و کشورها متمرکز است.

کتاب های باب د ویت

استراتژی بازرگانی