مرتضی مقدمی پور

مرتضی مقدمی پور

مرتضی مقدمی پور متولد سال 1328، دارای مدرک دکترای جامعه شناسی و روانشناسی کار با بیش از۴۰ سال سابقه آموزش آکادمیک در دانشگاه وموسسات عالی و مدیریت پرسنل و نیروی انسانی در وزارت کشور و موسسات آموزش عالی می باشد.

کتاب های مرتضی مقدمی پور

روانشناسی کار