ویلیام لاورنس نیومن

ویلیام لاورنس نیومن

ویلیام لاورنس نیومن استاد جامعه شناسی و هماهنگ کننده مطالعات آسیایی در دانشگاه ویسکانسین-وایت واتر است. او مدارک کارشناسی ارشد و دکترای خود را در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون به دست آورد. او هفت کتاب تألیف کرده و 35 مقاله و فصل کتاب منتشر کرده است که در مجلات مختلف منتشر شده است. او رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ویسکانسین است.

کتاب های ویلیام لاورنس نیومن