لیلا جراحی

لیلا جراحی

لیلا جراحی متولد سال 1362، نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های لیلا جراحی

ادب فرد به ز دولت اوست