آیدا جودکی

آیدا جودکی

آیدا سیدجودکی شاعر ایرانی متولد ۱۳۶۹‏ می باشد.

کتاب های آیدا جودکی

پرنده آبی