رسول سیمیا

رسول سیمیا

غلام‌رسول جعفری(رسول سیمیا) شاعر ایرانی متولد ۱۳۶۱‏‏ می باشد.

کتاب های رسول سیمیا

پس از مرگ عیسی