آنا لکوال

آنا لکوال

آنا لکوال بیش از 15 سال در زمینه دموکراسی، توسعه و امنیت کار کرده است. او در سال 1996 به وزارت امور خارجه سوئد پیوست و تجربه زیادی از کار در آفریقا و از طریق نهادهای چندجانبه مختلف مانند سازمان ملل متحد، یونیسف و صندوق بین المللی پول دارد. در سال 2007 جایزه یادبود جوناس وایس به دلیل پیگیری مداوم او برای حل مناقشه در یکی از نادیده گرفته‌شده‌ترین مناطق بحرانی جهان به او اعطا شد. او از سال 2008 تا 2011 مدیر برنامه دموکراسی و توسعه در International IDEA بود.

کتاب های آنا لکوال

اول توسعه بعد دموکراسی