ران باسو

ران باسو

ران باسو مدیر Performance Excellence Limited و یک عضو اجرایی مدعو در مدرسه بازرگانی هنلی دانشگاه ریدینگ انگلستان است. او همچنین استاد مدعو در دانشکده مدیریت تحصیلات تکمیلی SKEMA در فرانسه است.

کتاب های ران باسو