ران باسو

ران باسو

ران باسو مدیر Performance Excellence Limited و یک عضو اجرایی مدعو در مدرسه بازرگانی هنلی دانشگاه ریدینگ انگلستان است. او همچنین استاد مدعو در دانشکده مدیریت تحصیلات تکمیلی SKEMA در فرانسه است.

کتاب های ران باسو

مدیریت زنجیره تامین