استفان ورتیگانز

استفان ورتیگانز

استفان ورتیگانز (16 فوریه 1965)، رئیس دانشکده مطالعات اجتماعی کاربردی دانشگاه رابرت گوردون آبردین بریتانیا است. علایق تحقیقاتی او شامل مسئولیت اجتماعی شرکت در بخش انرژی، با توجه ویژه به تأثیرات اجتماعی در آفریقا است. برای این منظور، او از کشورهای آفریقایی متعددی بازدید کرده است تا به ایجاد ظرفیت کمک کند و بررسی کند که چگونه رویکردهای مسئولیت اجتماعی می تواند به غلبه بر مشکلات ریشه دار اجتماعی و تنش های سیاسی کمک کند. او در معرفی یک برنامه کارشناسی ارشد که به CSR و انرژی می‌پردازد، نقش اساسی داشت. ورتیگانز در طیف وسیعی از زمینه ها از جمله مسئولیت اجتماعی شرکت، مطالعات آفریقایی و اشکال خشونت سیاسی به طور گسترده منتشر کرده است.

کتاب های استفان ورتیگانز