جین د ساسمارز

جین د ساسمارز

جین دو ساسمارز تئوری و عمل رنگ را در بخش حفاظت از شهر و اصناف مدرسه هنر لندن تدریس می‌کند، جین همچنین در دوره‌های نقاشی هنرهای زیبا در کالج آزاد هنر (OCA) تدریس می‌کند. او کار خود را با آموزش طراحی در کالج هنر هورنزی آغاز کرد و در آنجا با همسرش موریس دو ساسمارز آشنا شد. او به مدت سی و پنج سال در بخش نساجی در کالج گلداسمیت، منسوجات چاپی و تئوری رنگ را تدریس کرد و همچنین در بسیاری از مدارس هنری دیگر از جمله مدرسه مرکزی هنر و مدرسه هنر بیام شاو تدریس کرده است. برای بیش از ده سال او کارگاه های فشرده رنگ را برای دانشجویان و متخصصان خانه خود در لندن راه اندازی کرده است.

کتاب های جین د ساسمارز

رنگ های اصلی