طیبه فارسی

طیبه فارسی

دکتر طیبه فارسی، دارای دکتری تخصصی مرمت بنا و بافت‌‏های تاریخی و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنر اصفهان هستند و به عنوان مدرس دانشگاه طی ۱۵ سال سابقه فعالیت داشته‌اند. ایشان نویسنده کتاب اسکیس و راندو در ۱۳ فصل هستند که در سال ۱۳۹۰، عنوان کتاب برتر سال را اخذ نمود.
دکتر طیبه فارسی، دارای بیش از ۲۰ مقاله علمی پژوهشی و کنفرانس ملی و بین‌المللی متعدد در زمینه‌های تخصصی معماری، بناهای آموزشی، ارزیابی پس از اشغال، مرمت شهری، سرزندگی، روانشناسی محیط و بناهای تاریخی بوده‌اند. ایشان بیش از ۵ طرح پژوهشی را به اتمام رسانده‌اند و در سال ۱۴۰۰ عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه هنر اصفهان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از ایشان در مسابقات معماری متعدد تقدیر شده است. در حال حاضر ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور کیمیاگران هنر خاک و طراح در رشته معماری مشغول به فعالیت هستند.

کتاب های طیبه فارسی

اسکیس و راندو در 13 فصل