محمود رضایی زاده

محمود رضایی زاده

محمود رضایی زاده متولد سال 1349، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و مولف است.

کتاب های محمود رضایی زاده

بازاریابی اسلامی