الن لابرک

الن لابرک

الن لابرک بیش از 50 کتاب برای کودکان خردسال نوشته است. او با همسرش جف و دو فرزندش سم و جولیت در یاردلی، پیکائو زندگی می کند. او به خصوص نوشتن بیوگرافی را دوست دارد و در اوقات فراغت از مطالعه، سفر به مکان های جدید و دویدن لذت می برد.

کتاب های الن لابرک

چه گوارا


دیوید بکهم کیست


وینستون چرچیل کیست