لوی باندی سیکول

لوی باندی سیکول

لووی باندی سیکول نویسنده برنده جایزه کودکان، و بنیانگذار Kids Idea Tank است. او پیشگام در معرفی کودکان به تجارت و کارآفرینی است و به کودکان در هر سنی الهام می‌دهد تا به ایده‌های خود ایمان بیاورند.

کتاب های لوی باندی سیکول

دیزنی


نایکی


گوگل


لگو