دینا میچن راو

دینا میچن راو

دینا میچن راو قبل از شروع به کار نویسندگی به عنوان ویراستار کتاب کودکان کار می کرد. از آن زمان تاکنون، او بیش از 350 کتاب برای کودکان نوشته است، از جمله کتاب های مصور، کتاب خوان های اولیه، غیرداستانی، و زندگی نامه از پیش دبستانی تا دبیرستان.

کتاب های دینا میچن راو

داستان آلیس در سرزمین عجایب


گاندی