توماس ان اینگرام

توماس ان اینگرام

توماس ان. اینگرام (دارای مئرک دکتری از دانشگاه ایالتی جورجیا) استاد مشارکت برای تعالی مدیریت بازرگانی در بخش بازاریابی در دانشگاه ایالتی کلرادو است. تام قبل از شروع حرفه آکادمیک خود در بخش فروش، مدیریت محصول و مدیریت فروش با ExxonMobil کار می کرد.

کتاب های توماس ان اینگرام

مدیریت فروش