دانیل گوتلیب

دانیل گوتلیب

دکتر دانیل گوتلیب یک روانشناس بالینی و خانواده درمانگر در اسرائیل است که در آنجا به عنوان مدیر خدمات بالینی در مؤسسه Shinui، مؤسسه اسرائیلی برای مطالعات سیستمی، خانواده و تغییرات شخصی در شهر هرزلیا فعالیت می کند. او اغلب توسط دادگاه ها به عنوان ارزیاب حضانت و هماهنگ کننده والدین منصوب می شود و چندین مقاله منتشر کرده و به طور گسترده در مورد موضوعات مرتبط با روانشناسی پزشکی قانونی خانواده سخنرانی کرده است. دکتر گوتلیب مدرک دکترای خود را از دانشکده روانشناسی فرکاف دانشگاه یشیوا و آموزش خود را در زمینه خانواده درمانی از موسسه آکرمن برای خانواده دریافت کرد.

کتاب های دانیل گوتلیب

از قلبت بیاموز