سعید میرواحدی

سعید میرواحدی

سعید میرواحدی متولد سال 1357، عضو هیات علمی گروه کارآفرینی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران می باشد. او دارای مدرک دکترای مدیریت گرایش کارآفرینی و بازاریابی از دانشگاه کنتربری نیوزیلند است. 

کتاب های سعید میرواحدی