سعید خطیبی

سعید خطیبی

سعید خطیبی نویسنده الجزایری است. او در سال 1984 به دنیا آمد و در دانشگاه الجزایر و سوربن تحصیل کرد. کتاب های او شامل عناوین زیر است:
کتاب عیوب (کتاب الخطایا)، رمان، 1392
باغ های مشرق مشرق (جنعین الشرق الملتهبه)، سفر در بالکان، 2015
چهل سال در انتظار ایزابل، رمان، 2016
خاکستر سارایوو، رمان، 2018

کتاب های سعید خطیبی

خاکستر سارایوو