مارتین جنکینز

مارتین جنکینز

مارتین جنکینز در سال 1959 در ساری به دنیا آمد اما در اسپانیا، ایرلند و کنت بزرگ شد. او به عنوان یک محقق در دانشگاه کمبریج حضور یافت. مارتین که یک بیولوژیست حفاظتی بود، ده سال تمام وقت برای مرکز جهانی نظارت بر حفاظت کار کرد و در مورد طیف وسیعی از مسائل حفاظتی نوشت.

کتاب های مارتین جنکینز

زندگی نامه ی جناب پول