یوسف فضایی

یوسف فضایی

یوسف فضایی (1313-1399ش)، نویسنده، مدرس و پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان، کتاب‌های زیادی در حوزه ادیان، عرفان و تاریخ نوشته و یا ترجمه کرده که دائرةالمعارف مذاهب اسلامی و ادیان ایران در دو جلد از آن جمله است. وی دکتراى ادیان و عرفان را از دانشکده الهیات دانشگاه تهران دریافت کرده و سال‌ها به کار تدریس و پژوهش مشغول و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود.

کتاب های یوسف فضایی