آکمی تاناکا

آکمی تاناکا

آکمی تاناکا: نویسنده، مدرس و مشاور فرهنگ ژاپن. آکمی به عنوان دختر یک خانواده قدیمی سامورایی، غرق در هنر و فرهنگ سنتی ژاپن شد. نام او در ژاپنی به معنای "روشن و زیبا" است.اکنون با همسر انگلیسی خود در لندن زندگی می کند. آکمی یک ارتباط فرهنگی با سابقه در ژاپن است که به طور منظم تورهای مطالعاتی فرهنگی را به کشور خود هدایت می کند و در مدارس، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی سخنرانی می کند. آکمی مؤسسه خیریه Aid For Japan را تأسیس کرد و اخیراً جایزه ای از سوی دولت بریتانیا برای قدردانی از فعالیت های خیریه اش برای کودکان یتیم سونامی 2011 به او اعطا شد. او همچنین متخصص در مراسم چای است که برای آن لباس های سنتی بلند می پوشد و این هنر باستانی را به عنوان یک کلاس استاد در آگاهی و سپاسگزاری به نمایش می گذارد.

کتاب های آکمی تاناکا

چووآ برای همه