لین کالن

لین کالن

لین کالن نویسنده بسیاری از کتاب‌های کودکان و رمان‌های بزرگسالان جوان از جمله شبح حیاط خلوت، قدرتمندترین قلب، و من دختر رامبراند هستم که بهترین کتاب سال 2008 ALA بود. خلقت حوا اولین اثر او برای بزرگسالان است.

کتاب های لین کالن

مادام پو