محمد خشنودی

محمد خشنودی

پروفسور محمد خشنودی، استادی از شهر بندرعباس بود که در ۲۸ مهر سال ۱۳۲۷ به دنیا آمد. پدر ایشان، مرحوم عبدالرزاق خشنودی و مادر محترمشان، خانم حوا قضاوتی. شغل پدر، پزشکیار وزارت بهداری بود. ایشان دارای دو برادر به نام‌های عبدالمجیدخشنودی (مربی ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز بندر عباس)، عبدالغفار خشنودی (مهندس شیمی در سازمان آب منطقهای هرمزگان) و دو خواهر به نام‌های حوران (خانه‌دار) و فاطمه خشنودی (کارشناس آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز بندر عباس) می‌باشند. همسر ایشان خانم فریده بدری، فرزند مرحوم محمد بدری از تجار سرشناش و از شخصیتهای فرهنگی استان هرمزگان و دو دختر ایشان به نام‌های مریم خشنودی (کارشناس ارشد میکروبیولوژی از دانشگاه تهران) و مینا خشنودی (دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان) می‌باشند.

کتاب های محمد خشنودی

شعله و احتراق