رابرت اسکولز

رابرت اسکولز

رابرت ای اسولز (1929-2016) منتقد و نظریه پرداز ادبیات آمریکایی بود. او به دلیل ایده های خود در مورد جعل و استعاره شناخته شده است. وی فارغ التحصیل دانشگاه ییل است. وی از سال 1970 تا زمان مرگش در سال 2016، استاد دانشگاه براون بود.
وی به همراه اریک اس. رابین ، وی در سال 1977 كتاب علمی تخیلی: تاریخ، علوم، چشم انداز را منتشر كرد كه به طور قابل توجهی بر مطالعات داستانهای علمی تأثیر گذاشت. در آن کتاب، آنها نه تنها سعی در توضیح تاریخ ادبی ژانر، بلکه دانش هایی مانند فیزیک و نجوم می کنند.

کتاب های رابرت اسکولز