جرارد چشر

جرارد چشر

جرارد چشایر، لیسانس MPhil، یک مشاور زیست محیطی واجد شرایط با بیش از 15 سال تجربه به عنوان نویسنده تاریخ طبیعی برای ناشران در ایالات متحده و بریتانیا است. او دانش جامعی از حیات وحش بریتانیا دارد و در رشته بی مهرگان تخصص دارد و دارای مدرک کارشناسی ارشد در این زمینه است. او همچنین به عنوان طراح منظر و توسعه مسکن کار کرده است و یک هنرمند آموزش دیده است.

کتاب های جرارد چشر