مایکل کاسیتی

مایکل کاسیتی

مایکل دی. کاسیتی استاد و هماهنگ کننده موسیقی درمانی در دانشگاه ایالتی جنوب غربی اوکلاهما است. او دارای مدرک روانشناسی و دکتری است. با گرایش موسیقی درمانی و رئیس سابق منطقه جنوب غربی انجمن موسیقی درمانی آمریکا (SWAMTA) بوده است.جولیا و مایکل کاسیتی کارگاه های موسیقی درمانی روانپزشکی چندوجهی را در سراسر ایالات متحده برگزار می کنند.

کتاب های مایکل کاسیتی