الیزابت کوییپرز

الیزابت کوییپرز

الیزابت آلیس کوئیپرز استاد روانشناسی در انستیتوی روانپزشکی، کالج کینگ لندن است و از سال 2006 تا 2012 رئیس گروه روانشناسی بود. کوییپرز مشاور روانشناسی بالینی است و تا سال 2012، یک انتصاب افتخاری در جنوب لندن و مودسلی داشت NHS Foundation Trust، به عنوان بخشی از تیم سلامت روان جامعه روان پریشی در Southwark کار می کند. وی مدیر موسس کلینیک PICuP (کلینیک مداخلات روانشناختی برای بیماران سرپایی با روان پریشی) است و رئیس به روزرسانی راهنمای اسکیزوفرنیای NICE 2007-9 و به روزرسانی روان پریشی و اسکیزوفرنی 2011-2014 بود.

کتاب های الیزابت کوییپرز

توانبخشی اسکیزوفرنی