جولیا کاسیتی

جولیا کاسیتی

جولیا ای. کاسیتی یک مشاور و موسیقی درمانگر در مطب خصوصی است. او دارای مدرک روانشناسی و فوق لیسانس روانشناسی بالینی است. جولیا و مایکل کاسیتی کارگاه های موسیقی درمانی روانپزشکی چندوجهی را در سراسر ایالات متحده برگزار می کنند.

کتاب های جولیا کاسیتی