ریچارد دنی

ریچارد دنی

۱۹۴۴ میلادی - بریتانیاییریچارد دنی (Richard Denny)، از صاحب نظران، سخنرانان و نویسندگان پیشتاز بریتانیایی است که در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی در ایران به ایراد سخنرانی پرداخته است. او نویسنده ۶ کتاب پرفروش است که اکثر آنها در ۴۶ کشور جهان و به ۲۶ زبان منتشر شده اند.

کتاب های ریچارد دنی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !