چارلز آرتور

چارلز آرتور

چارلز آرتور یک روزنامه نگار، نویسنده و سخنران است که بیش از سی سال در مورد علم و فناوری می نویسد. او از سال 2005 تا 2014 ویراستار فناوری گاردین بود و پس از آن در دانشگاه کمبریج تحقیقاتی را در زمینه تقسیم اجتماعی انجام داد. او نویسنده دو کتاب تخصصی جنگ های دیجیتال و جنگ های سایبری است.

کتاب های چارلز آرتور

جنگ های دیجیتال