تی بتینا کورنول

تی بتینا کورنول

تی. بتینا کورنول، استاد بازاریابی و رئیس بخش بازاریابی در کالج بازرگانی لوندکویست دانشگاه اورگان است. او همچنین به عنوان صندلی فیلیپ اچ نایت، یکی از بالاترین افتخارات هیئت علمی دانشگاه، انتخاب شد. او قبل از پیوستن به دانشگاه اورگان، استاد بازاریابی و مدیریت ورزشی در دانشگاه میشیگان بود. تحقیقات او بر ارتباطات بازاریابی و رفتار مصرف کننده متمرکز است و اغلب شامل تاکیدات بین المللی و سیاست های عمومی است.تحقیقات کورنول در مورد حمایت شرکتی از ورزش، هنر و امور خیریه اخیراً در مجله تبلیغات، مجله تحقیقات تبلیغات، مجله تحقیقات مصرف کننده، مجله روانشناسی تجربی: کاربردی، مجله آکادمی علوم بازاریابی، و روانشناسی و بازاریابی ظاهر شده است. او در سال 2009 جایزه گروه علاقه ویژه بازاریابی ورزشی و رویدادهای ویژه انجمن بازاریابی آمریکا را برای مشارکت های برجسته در درک علمی تجارت ورزشی دریافت کرد.

کتاب های تی بتینا کورنول