هلن کاتز

هلن کاتز

هلن کاتز، معاون ارشد، رهبر تحقیقات جهانی در زمینه علوم داده Publicis Media است. او یک متخصص صنعت مورد اعتماد در زمینه تحقیقات است که تمرکز ویژه ای بر کیفیت داده ها و اندازه گیری قابل اعتماد دارد.کاتز در ظرفیت های مختلف تحقیقات استراتژیک در Publicis Groupe خدمت کرده است. او کار صنعتی خود را در DDB Needham آغاز کرد. او همچنین در دانشگاه کار کرده است و به عنوان استاد تبلیغات در دانشگاه ایالتی میشیگان شروع به کار کرده است. در حال حاضر، او استادیار دانشگاه دیپل است. او سه کتاب درسی در زمینه تبلیغات و رسانه منتشر کرده است که جدیدترین آنها کتاب راهنمای رسانه (ویرایش هفتم، 2019) است.کاتز دارای دکترای ارتباطات و کارشناسی ارشد تبلیغات از دانشگاه ایلینویز و لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه لندن است.

کتاب های هلن کاتز