الویرا ایسماگیلووا

الویرا ایسماگیلووا

من استادیار بازاریابی در دانشگاه برادفورد انگلستان هستم. من دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه سوانسی انگلستان دارم. علایق تحقیقاتی فعلی من بر این موارد متمرکز است: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی. بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی؛ شبکه های اجتماعی b2b؛ و رفتار مصرف کننده . من مقالاتی را در چندین مجله معتبر مانند European Journal of Marketing، Information Systems Frontiers، Industrial Marketing Management، International Journal of Management Information و Journal of Retailing and Consumer Services منتشر کرده ام. من در کنفرانس های مختلف بین المللی و داخلی از جمله IFIP، آکادمی بازاریابی و آکادمی علوم بازاریابی شرکت کردم و تحقیقات خود را ارائه کردم.

کتاب های الویرا ایسماگیلووا