پاتریشیا سی ویندرز

پاتریشیا سی ویندرز

پاتریشیا ویندرز در رشد حرکتی کودکان مبتلا به سندرم داون تخصص دارد. او در مرکز Sie برای سندرم داون در بیمارستان کودکان کلرادو در آرورا کار می کند.

کتاب های پاتریشیا سی ویندرز