میلاد کوچکیان

میلاد کوچکیان

میلاد کوچکیان مدرس و مشاور در حوزه بازاریابی و برندسازی و مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی (MBA, DBA) می باشد.سوابق تحصیلی وکاری :
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار DBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با گرایش بازاریابی (رساله با موضوع ارزش ویژه برند)
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA گرایش استراتژی (رساله با موضوع مدیریت استراتژیک)
دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی
مدرس مدیریت بازاریابی، بازاریابی بین الملل، پروژه کارشناسی و مدیریت منابع انسانی در دانشگاه شیخ بهایی                                                        مـؤسس خانه برند اصفهان (مشاوره در زمینه برندسازی و بازاریابی)
مدیرگروه دوره های MBA و  DBA موسسه آموزش عالی آزاد برهان (اصفهان)
مدرس دوره های برندسازی، بازاریابی و فروش موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان(اصفهان)
مشاور شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تدوین تجارب برتر شرکت در حوزه های مدیریتی(تدوین کتاب)...

کتاب های میلاد کوچکیان

برندت را زندگی کن