پاتریشا آر کالن

پاتریشا آر کالن

پاتریشیا آر. کالون، معاون روابط نهادی دانشگاه کریتون است. او به مدت شش سال در هیئت مدیره انجمن آلزایمر بخش میدلندز خدمت کرد.

کتاب های پاتریشا آر کالن