محبوبه شاطریان

محبوبه شاطریان

محبوبه شاطریان متولد سال 1360، کارشناس کار درمانی در دسته بندی آسیب های اسکلتی و عضلانی ورزشی و ارتوپدی، و مولف می باشد.

کتاب های محبوبه شاطریان