ژیلی بولتون

ژیلی بولتون

دکتر ژیلی بولتون (1 آوریل 1951) یک مرجع بین‌المللی در زمینه نویسندگی و نویسنده فهرستی طولانی از انتشارات شامل نه کتاب ، مقالات آکادمیک، و همچنین مقالات حرفه‌ای، شعر و برای خوانندگان عادی است. او برای بسیاری از مجلات داوری کرده است و مدت طولانی سردبیر یک مجله دانشگاهی و دو مجله حرفه ای بوده است.

کتاب های ژیلی بولتون

نوشتار درمانی