فیل جویس

فیل جویس

فیل جویس به عنوان مربی ، سرپرست ، روان درمانگر و مشاور در غرب لندن کار می کند و همچنین از سال 1979 در زمینه های مختلف بهداشت روان کار کرده است. وی به عنوان یک مددکار اجتماعی روانپزشکی مورد تایید در لندن کار کرده و تجربه قابل توجهی در تیم های چند رشته ای و کار با مردم آشفته دارد. وی یک استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد روانشناسی گشتالت در موسسه Metanoia، لندن و یک استاد راهنما در برنامه روان درمانی یکپارچه نیز در موسسه Metanoia است. وی طی 15 سال گذشته سخنرانی های زیادی در کنفرانس های بین المللی ارائه داده است و یکی از اعضای فعال جامعه گشتالت است. علاقه خاص فیل همچنان در سلامت روان است. وی در حال حاضر در زمینه درمان تروما تخصص دارد و یک استاد راهنما و مشاور EMDR معتبر است. علاقه مندی دیگر او در ابعاد فرا شخصی تجربه بشری است و او دریافت که گشتالت دیدگاه جدید و روح بخشی به هر دو زمینه مورد علاقه ارائه می دهد.

کتاب های فیل جویس

گشتالت درمانی