یانگ پوئبلو

یانگ پوئبلو

دیگو پرز یک مراقبه، نویسنده و سخنران است که به طور گسترده در اینستاگرام و شبکه های مختلف رسانه های اجتماعی با نام مستعار یونگ پوئبلو شناخته شده است. نام یونگ پوئبلو به معنای "جوانان" است. این به او یادآوری می کند که ریشه های اکوادوری، تجربیات او در فعالیت های اجتماعی، و اینکه جمعی از بشریت در میانه رشد مهمی است. کلمه مورد علاقه او، رهایی، زمانی که شروع به مدیتیشن ویپاسانا کرد، معنای عمیق تری پیدا کرد. هدف او از طریق نوشتن و گفتار حمایت از شفای فرد است و متوجه می شود که وقتی بار شخصی خود را رها می کنیم، به صلح جهانی کمک می کنیم.

کتاب های یانگ پوئبلو

درونت چه خبره؟


سبک تر