نینا دبلیو براون

نینا دبلیو براون

نینا دبلیو براون استاد و محقق برجسته در دانشگاه اولد دومینیون در نورفولک، ویرجینیا است. او دکترای خود را از کالج ویلیام و مری دریافت کرد و نویسنده بیش از 40 کتاب می باشد.

کتاب های نینا دبلیو براون

رهبری گروه