جیلین گیلن

جیلین گیلن

جیلین گیلن مدرس روانشناسی در دانشکده پزشکی هاروارد است. او مدیر برنامه و دستیار مدیر آموزش برنامه اقامتی فشرده McLean 3East در بیمارستان مک‌لین وابسته به هاروارد است - یک برنامه DBT مسکونی منحصر به فرد برای زنان جوانی که رفتارهای خودخطرناک و ویژگی‌های BPD را نشان می‌دهند. او در روان درمانی نوجوانان از جمله DBT تخصص دارد. او علاقه خاصی به استفاده از ذهن آگاهی و یوگا در درمان BPD و سایر بیماری های روانپزشکی دارد. جالین از سال 2008 یک مربی یوگا ثبت شده است. او یکی از نویسندگان کتاب ذهن آگاهی برای اختلال شخصیت مرزی است.

کتاب های جیلین گیلن

رفتاردرمانی دیالکتیک